Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

De Stem van West

'De stemmen en discussie zijn belangrijke informatie'

Toegevoegd op 14 november 2018

Stadsdeelcommissielid Laurent Staartjes: "De stemmen voor, tegen en de discussie over initiatieven zijn voor ons belangrijke informatie."

Initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid hun idee bij het publiek te brengen, wij om dat gemakkelijker te maken.


Met de Stem van West kan een brede groep mensen op z'n eigen manier bijdragen aan de buurt. Stadsdeelcommissielid Laurent Staartjes: "Het is een uitstekend middel om ideeën, initiatieven en ontwikkelingen uit de buurt op te halen." 

De veertien stadsdeelcommissieleden van West zijn verdeeld over drie gebieden: Bos en Lommer, Oud West/De Baarsjes en Westerpark. Laurent Staartjes is stadsdeelcommissielid voor Oud West/De Baarsjes en moderator van de Stem van West. Als stadsdeelcommissielid heb je twee rollen, zegt hij: "Aanjagen van wat er in jouw buurt gebeurt; we brengen mensen met goede ideeën in contact met mensen die het kunnen uitvoeren. En het agenderen van ontwikkelingen en gebeurtenissen die in de wijk spelen. Er is bijvoorbeeld veel onrust rondom schietpartijen die in De Baarsjes. De stadsdelen hebben rondom veiligheid en leefbaarheid veel bevoegdheden. Wij kunnen agenderen dat hier veel middelen naartoe gaan, bijvoorbeeld voor meer handhaving en sociale samenhang."

Belangrijke informatie

De gedachte achter de stadsdeelcommissies is dat er veel uit de buurt zelf komt: ideeën, initiatieven, signaleren van problemen en ontwikkelingen. Laurent: "De Stem van West is een uitstekend middel om dat mogelijk te helpen maken. De stemmen voor, tegen en de discussie die over initiatieven ontstaat zijn voor ons belangrijke informatie. Per peildatum kijken wij welke ideeën de meeste stemmen hebben (elk initiatief heeft meerdere peildata). Het initiatief met de meeste stemmen wordt uitgenodigd het te komen toelichten."
 
Serieus afwegen

De Stem van West kan laten zien dat veel mensen achter een initiatief staan. Het kan ook versterkend werken, zegt Laurent: "Iemand die denkt dat 'ie de enige is met een bepaald idee, kan erachter komen dat er veel meer mensen zijn die er zo over denken." Dit online ideeënplatform is wel e-democratie, realiseert Laurent zich goed. "Die kan niet de echte democratie vervangen. We wegen initiatieven daarom altijd af tegen het openbaar belang en het minderheidsbelang. Ik merk dat iedereen, ook de ambtenaren, er heel serieus mee omgaat."

Ieder op z'n eigen manier

Het is belangrijk dat initiatiefnemers campagne voeren voor hun idee; als mensen ervan weten, kunnen ze stemmen en argumenten voor of tegen achterlaten. Laurent: "Initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid hun idee bij het publiek te brengen, het stadsdeel heeft de verantwoordelijkheid dat gemakkelijker te maken. Wij moeten de Stem van West steeds via social media in het zonnetje zetten en gebruik maken van de kracht van de netwerken van de mensen: deel het! Dan kan de Stem van West zich als een olievlek verspreiden en de aandacht trekken van mensen die de initiatieven anders niet zouden zien. Zo kan een brede groep mensen op z'n eigen manier bijdragen en de discussie op gang brengen, en zien de stadsdeelbestuurders wat er leeft."

“Heb jij een goed voorstel?”

Stuur je plan in!
tekstwolk-punt

Login om verder te gaan
refresh

Cancel