Gemeente
Amsterdam

De Stem van West

Autovrije straten in West

26 januari 2017

In het kort

Bewoner Mischa Woutersen had een bijzonder voorstel: maak meer straten in West tijdelijk autovrij. Bekijk hier hoe zijn plan werkelijkheid werd!


Dorrit de Jong is lid van de bestuurscommissie en vindt dat mensen meer inspraak moeten krijgen bij beslissingen die hun directe omgeving aangaan. Ze zouden meer eigenaar van hun omgeving moeten worden door direct betrokken te worden bij beleidsplannen die hun wijk, buurt of gebied aangaan. Waarom ze dat zo belangrijk vindt wordt duidelijk aan de hand van het project ‘Leefstraten’, dat gebaseerd is op een idee van buurtbewoner Mischa Woutersen.

Ik weet zeker dat er meer buurtbewoners zijn met een goed idee, maar niet iedereen weet waar het idee onder de aandacht gebracht kan worden. Nu is er de Stem van West.
“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan of oproep in!