Gemeente
Amsterdam

De Stem van West

Jeroen wil meer dynamiek!

21 januari 2017

In het kort

Hij wil bewoners enthousiasmeren mee te denken over de kansen die er liggen om hun buurt nóg beter te maken.


Jeroen wil een sfeer creëren en instrumenten ontwikkelen in West waarbij iedereen mee kan denken, invloed kan uitoefenen én kan meebeslissen over zaken in zijn buurt. Een mooi voorbeeld is de ontwerpwedstrijd voor de betegeling van de fietstunnel van de Zaanstraat in de Spaarndammerbuurt.

Op verkiezingsdag wordt elke stem geteld, op alle andere dagen wordt iedere stem gehoord.

‘Amsterdammers zijn gebekt en daar ben ik heel blij mee!’ zegt Jeroen van Berkel. Hij is daar zelf een goed voorbeeld van. Jeroen is 47 jaar, heeft twee kinderen van 15 en 16, woont aan de Admiraal de Ruyterweg en praat voluit. Hij heeft zich verkiesbaar gesteld voor het Algemeen Bestuur van Stadsdeel West omdat hij ziet dat in West veel kansen en uitdagingen liggen en dat sommige mensen alleen maar een klein duwtje in de rug nodig hebben. Maar ook omdat het met veel mensen nog niet goed gaat en voor die groep wil hij zich ook inzetten.

‘Met een actief lokaal bestuur staan we dicht bij mensen en ik geloof dat we hierdoor echt het verschil kunnen maken. De inbreng van bewoners is daarbij belangrijk. Als lid van het Algemeen Bestuur kan ik wel voorstellen doen, maar die worden alleen maar beter als ik die voorstellen ook toets met de bewoners. Bewoners hebben een hele scherpe kijk op wat er nodig is in hun buurt en die ervaring moeten we gebruiken.’ Door mensen te betrekken bij plannen voor hun buurt, wordt meer saamhorigheid gekweekt en voelen ze ook meer verantwoordelijkheid.

Jeroen wil een sfeer creëren en instrumenten ontwikkelen in West waarbij iedereen mee kan denken, invloed kan uitoefenen én kan meebeslissen over zaken in zijn buurt. Een mooi voorbeeld is de ontwerpwedstrijd voor de betegeling van de fietstunnel van de Zaanstraat in de Spaarndammerbuurt.

Via een online platform konden bewoners ontwerpen uploaden voor de betegeling van de muren van het fietstunneltje. Daarna kon iedereen stemmen op het ontwerp dat hij of zij het mooiste vond. Er kwamen 49 inzendingen en ruim 6000 mensen stemden op hun favoriete ontwerp. “We waren aangenaam verrast door de enorme energie en enthousiasme waarmee bewoners van jong tot oud aan de slag gingen. Mensen gingen bovendien zelf voor hun ontwerp campagne voeren. Zo kregen we zicht op netwerken in de buurt waar wij als stadsdeel geen weet van hadden. ”

Jeroen hoopt dat hij nog meer bewoners kan enthousiasmeren om mee te denken over hoe problemen én kansen in de buurt aangepakt of benut kunnen worden. Vanuit zijn politieke rol kan hij de bewoner de juiste weg wijzen of de juiste middelen aanbieden.

‘De Stem van West is een nieuw spannend platform; bewoners kunnen ideeën, plannen of stellingen indienen. Als daar voldoende stemmen op zijn uitgebracht, wordt dat plan direct besproken in het Algemeen Bestuur, samen met de indiener. “Inwoners van West krijgen daarmee een nieuw grondrecht: het recht van agendering. Dat sluit aan bij ons motto: Op verkiezingsdag wordt elke stem geteld, op alle andere dagen wordt iedere stem gehoord.’, aldus een enthousiaste Jeroen.

“De afgelopen jaren heb ik veel bewoners gezien die op constructieve manier mee willen denken met het Algemeen Bestuur. Natuurlijk zijn er altijd mensen die tegen een bepaald plan zijn, maar toch praten de tegenstemmers mee over de wijze waarop iets het beste gedaan kan worden. Soms zijn er discussies maar we kunnen gelukkig in goede sfeer ruzie maken” lacht van Berkel.

“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!