Gemeente
Amsterdam

De Stem van West

De afstand verkleinen tussen bewoner en stadsdeel

17 januari 2017

In het kort

De Stem van West helpt bewoners om directer met het stadsdeel te communiceren.


In alle stadsdelen gaan politici de buurt in om signalen van bewoners op te halen en met bewoners te praten. Ook Geert van Schaik doet dit waardoor de bewoners hem makkelijk weten te vinden Alles dat helpt om de afstand te verkleinen tussen bewoner en stadsdeel wordt door Geert van Schaik toegejuicht.

Ik doe meer mét de mensen dan voor de mensen.

Geert van Schaik denkt graag terug aan zijn tijd als twintiger toen de Staatsliedenbuurt vooral bewoond werd door krakers en alles samen werd gedaan. Ook hij was kraker en herinnert zich de tijd dat hij en zijn medebewoners samen radio en televisie maakten en bioscoopavonden organiseerden. ‘Deze saamhorigheid van destijds is waarschijnlijk de reden dat de bewoners uit deze buurt zo intensief met elkaar omgaan. Buren kennen elkaar. Er wordt nog steeds veel samen gedaan en iedereen groet elkaar in de straat’ zegt Geert.

Buurtbewoners weten Geert makkelijk te vinden, maar zoals hij zelf zegt: ‘Als buurtadoptant doe ik meer mét de mensen dan vóór de mensen. Ik vind dat je mensen zoveel mogelijk zelf hun buurt moet laten besturen. Soms heb ik een rol als intermediair en help ik bewoners op weg met hun vragen. Maar de afstand tussen bewoner en stadsdeel is vrij groot. Alles dat kan helpen om deze afstand te verkleinen juich ik dan ook van harte toe. De Stem van West draagt hier zeker aan bij.’

In alle stadsdelen gaan politici de buurt in om signalen van bewoners op te halen en met bewoners te praten. Maar nog niet online. Geert denkt dat West vooroploopt met dit platform. ‘Ik hoop dan ook dat veel mensen uit mijn buurt hier gebruik van maken.’

Dat Geert een actieve buurt heeft, wordt duidelijk door BeeCare, een door bewoners opgerichte stichting die als missie heeft om van de Staatsliedenbuurt een ‘beschermd bijengebied’ te maken. De stichting heeft onderzocht dat het houden van honingbijen in de stad een groot voordeel is ten opzichte van het houden van bijen op het platteland. In de stad hebben de bijen minder last van neonicotine, een voor de bijensoort gevaarlijk type pesticide.

Ruim twee jaar geleden gingen bewoners van BeeCare in gesprek met de stadsdeelraad om ervoor te zorgen dat de gevaarlijke insecticiden en pesticiden die door de gemeente gebruikt werden, uit de parken en moestuinen geweerd werden. Geert hielp daarbij en fungeerde als gesprekspartner tussen de bewoners en de deelraad. Hij diende een motie in en doordat een meerderheid van de deelraad de motie ondersteunde, nam het stadsdeel de maatregel om het gebruik van schadelijke producten voor de natuur te verbieden. Bovendien werd vanuit de gemeente besloten om dit op te nemen binnen de dierenwelzijnsnota en het voor heel Amsterdam toe te passen. Dit laat duidelijk zien wat de invloed van bewoners kan zijn op de besluitvorming in hun directe omgeving.

“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!