Gemeente
Amsterdam

De Stem van West

Bernadette wil meer doen met ideeën uit de buurt

14 januari 2017

In het kort

Huiswerklessen geven, koken voor anderen of op elkaars kinderen passen: in de wijk van Bernadette Vieverich gebeurt het allemaal.


Bernadette groeide op in Curaçao, waardoor ze het heel normaal vindt om in een maatschappij te leven met veel diversiteit. “Je moet willen samenwonen en -werken.” Daarom zet ze zich in voor gelijke kansen, gelijke rechten én participatie.

Je moet willen samenwonen én samenwerken.

Ze maakt zich zorgen over de werkeloosheid. Over andere dingen is ze juist optimistisch: “Het is geweldig om te zien hoeveel mensen vrijwilligerswerk doen. Dat mensen onbetaald werk moeten doen waar ze vroeger voor betaald kregen is juist een heel onwenselijk gevolg van de reorganisatie en bezuinigingen in de zorg. Ze doen dit onder meer om zin aan hun bestaan te geven. Maar ook gewoon omdat ze hun buren willen helpen.”

Bernadette haalt de vele initiatieven aan die er ontstaan zijn in haar buurt. Mensen die zich zelf organiseren door huiswerklessen te geven, op kinderen te passen, te koken voor anderen, ouderen rond te rijden of taallessen te geven.

“Ik weet dat er veel leeft onder de bewoners van West. Het is goed om nu een platform te hebben waarop mensen zichtbaar steun voor hun idee kunnen krijgen. Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat De Stem van West een beperkte groep bereikt. Ik blijf daarom ook de straat op gaan. Mensen aanspreken bij De Hallen of bij een buurthuis. Dat vind ik belangrijk en leuk! Ik hoop dat mensen mij als buurtadoptant weten te vinden als ze me nodig hebben. Bewoners moeten hun vertegenwoordigers snel en eenvoudig kunnen bereiken. Deze site helpt daar bij.”

Bernadette vindt het prettig om bewoners zo direct mogelijk te ondersteunen. Zo heeft ze in samenwerking met het buurthuis in de Guldenwinckelbuurt een pilot ontwikkeld om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.

Ze is trots op het feit dat bewoners mee hebben gedacht over regels bij het verlenen van vergunningen aan festivals en evenementen. Mensen uit verschillende delen van West hebben zich uit gesproken over de frequentie, de openingstijden en de geluidsoverlast die de festivals in hun buurt met zich meebrengen. De bewoners hebben hun mening gegeven over wat acceptabel is en wat niet. Per buurt heeft het stadsdeel richtlijnen opgesteld. Bij het verstrekken van vergunningen wordt vanaf nu rekening gehouden met deze richtlijnen.

“Het is goed dat bewoners zelf aangeven dat ze hier regels voor willen opstellen. Als ze contact met mij zoeken kan ik ze helpen om deze regels formeel vast te leggen. Ik zorg ervoor dat hun wensen bij het Algemeen Bestuur terecht komen, zodat hierover beslist wordt en beleid gemaakt kan worden” zegt Bernadette.

“Doordat we als buurtadoptant veel bewoners spreken halen we goede ideeën op. Zo wordt er nu een boekje gemaakt voor ouderen. Hierin staan allemaal sociale activiteiten bij hun in de buurt zoals kook- dans- en klaverjasavonden. Maar ook telefoonnummers van hulpdiensten en huisartsen. Het is een boekje voor 65 plussers dat huis aan huis verspreid wordt. In het boekje staan allemaal ideeën die van de bewoners zelf komen.”

Heb jij ook een goed voorstel? Laat het ons dan weten!

“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!