Gemeente
Amsterdam

De Stem van West

Dit voorstel is in behandeling

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit voorstel wordt uitgevoerd. Lees op deze pagina over de voortgang.

Bolo-mercado

Door Ben van der Voort
14 november 2017
De Stem van West   |   19 maart 2019 15:40

Update 7 februari 2019

Sinds de laatste update september vorig jaar heeft er nog enkele malen bestuurlijk overleg plaatsgevonden. De planvorming is nog steeds in een oriënterende fase en kan nog niet gedeeld worden met bewoners. In maart 2019 vindt er opnieuw bestuurlijk overleg plaats en hopen we concrete plannen te zien. 

Wordt vervolgd.

Update 12 september 2018:

Deze zomer hebben twee portefeuillehouders (EZ en gebied) met de eigenaar een bestuurlijk overleg gehad. In oktober vindt het volgende bestuurlijke overleg plaats, waarin verdere planvorming door de eigenaar wordt gepresenteerd.

Aangegeven is dat de planvorming afgelopen zomer nog niet ver genoeg was om te delen met de omgeving. Wel is aangegeven dat participatie met de omgeving (bewoners en ondernemers, zowel van winkels als markt) belangrijk is, en dient plaats te vinden indien planontwikkeling concreter wordt. Ook wordt met de initiatiefnemers van Bolo Mercado contact opgenomen.

16 januari 2018:

Dit plan is besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op dinsdag 16 januari 2018. 

Het Bos en Lommerplein geheel of gedeeltelijk overkappen en een food-court ervan maken.
Met horeca en marktfunctie.

Het marktplein is al een tijdje geen succes en verre van gezellig . Ik dacht dat mijn idee diverse winstopties  heeft. Gezelliger lijkt mij met veel horecamogelijkheden. Daarnaast kan de marktfunctie bewaard blijven maar dan op ( kwaliteits ) voedsel gericht.
Ook lijkt het me prima te verhuren aan diverse
wel of niet startende ondernemers . Een verrijking
voor de buurt dus.

Locatie

“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan of oproep in!

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.
Thomas Vink | 22 november 2017 18:02

Alle initiatief is goed voor een verbeterd plein. Wel moet gedacht worden aan het huidige gebruik, het niet verstoten van de gebruikers nu, het breed opzetten van en niet direct afsluiten van mogelijk andere opties en wellicht door middel van pilots uitproberen van verschillende opties!

Reageren
Ron Kuiper | 14 november 2017 20:01

Ik ben voor, want het plein is momenteel geen reclame voor de buurt. Er moet iets gebeuren en dit initiatief is perfect.

Reageren
Simone Lensink | 15 november 2017 09:58

Het plein is nu een drama: kil, ongezellig en louter leegstaande panden. Laten we hier een mooie plek van maken. Niet alleen voor mensen uit de buurt maar voor alle Amsterdammers!

Reageren
Parsa Vatankhah | 15 november 2017 19:09

Voor! Bos en Lommerplein is toe aan vernieuwing en verrijking. Gezelligheid in de vorm van een foodhal/court!

Reageren
Zefanja Zopfi | 15 november 2017 19:31

Het plein kan en moet gewoon aantrekkelijker worden. Die leegstand kan echt niet. Een mooi en gezellig en prima functionerend plein is goed als kloppend hart voor de buurt

Reageren
Menko Noordegraaf | 16 november 2017 21:51

Zeker voor, nu echt een drama. Mooi om juist functie te bedenken als een Mercado, waardoor ook mensen van verder deze kant op komen. Past goed bij beleid van de gemeente om de drukte te verspreiden over de stad. Moet dan wel,goed gebeuren, alleen een kapje gaat niet werken, gevels, plein, overkapping moet echt strak worden ontworpen, met veel diversiteit en kwaliteit aan producten etc.

Reageren
Sarah ten Bruin | 21 november 2017 14:52

Dit plein is ronduit ongezellig, elke goeie onderneming vertrekt. Veel leegstand en snackcultuur. Dit plein heeft potentie, nieuwe ruimtes met een centrale ligplaats en ook nog goed bereikbaar. Een horeca/foodhal o.i.d zou hier perfect zijn. Voor ieder wat wils, de markt kan wel blijven maar dan voor een gedeelte. Ik zou zeggen alles beter dan dit kille, ongezellige, donkere plein! Alleen verlichting zou al iets doen voor dit plekje in de buurt. Groetjes!

Reageren
Wolf Ribbens | 22 november 2017 13:03

Nu is het echt niets. Plein en buurt verdienen een betere invulling.

Reageren
Christine Granneman | 15 november 2017 21:43

Want steeds meer winkels trekken weg van het plein en het is zoals het nu is een onaantrekkelijk plein wat niet mee gaat met de buurt. Zo iets kan het plein net de impuls geven die het nodig heeft

Reageren
Renee Smets | 15 november 2017 22:01

Het plein is een tochthol, sfeerloos en een reden om een blokje om te fietsen. Ik hoop dat er snel verbetering komt !

Reageren
Howard Kramer | 15 november 2017 22:50

Ik ben voor, het plein moet veel levendiger worden.
Ik zelf zou er als stichting een kindercafe willen openen.

Reageren
Janneke Gielen | 16 november 2017 08:33

Een mooi plein maakt de buurt aantrekkelijk voor iedereen!

Reageren
Hans Mets | 16 november 2017 12:11

Ik sluit me aan bij de vorige voor- stemmers. Ik kom er nu niet graag en denk dat het plein in de huidige staat wat sfeer betreft totaal niet aansluit bij de rest van de buurt. Deze verandering lijkt me daarom zeer welkom en er voor zorgen dat ik er weer vaker kom.

Reageren
tobias Bergevoet | 16 november 2017 15:15

Goed initiatief!! Zou een mooie verbetering zijn!

Reageren
Thijs de Boer | 20 november 2017 20:29

Alles is beter dan wat het nu is!

Reageren
Stephan Alspeer | 3 november 2018 22:51

Het plein mag echt een opknapbeurt krijgen. Dus 'voor' maar wel met een aantekening. Het zoveelste hipster-food-court wordt op den duur ook een mono-cultuur. De vraag zou moeten zijn, hoe kan Bolo-Mercado een afspiegeling zijn van de gehele buurt en niet alleen voor de 'nieuwe' bewoners.

Reageren
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.
G.G Gonnelli | 17 november 2017 16:13

Ik ben tegen want er zijn genoeg horeca gelegenheid in de buurt, nieuwe cafe's of restaurant maken het plein alleen weer bruikbaar voor mensen die veel geld hebben om uit te geven. Niet een plek voor alle bewoners

Reageren
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.